רשות הדואר טבריה שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות רשות הדואר ב טבריה

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר טבריה, ככר רבין העצמאות
פתוח

סניף רשות הדואר ב טבריה, ככר רבין העצמאות

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר טבריה, זיידל, קרית שמואל
פתוח

סניף רשות הדואר ב טבריה, זיידל, קרית שמואל

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר טבריה, ויצמן רסקו , שכון ד\'
פתוח

סניף רשות הדואר ב טבריה, ויצמן רסקו , שכון ד\'

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר טבריה, ככר העצמאות
פתוח

סניף רשות הדואר ב טבריה, ככר העצמאות