רשות הדואר דימונה שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות רשות הדואר ב דימונה

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר דימונה, מ\"ג המעפילים
סגור

סניף רשות הדואר ב דימונה, מ\"ג המעפילים

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר דימונה, דימונה
פתוח

סניף רשות הדואר ב דימונה, דימונה

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר דימונה, מרחבים 1210/8
סגור

סניף רשות הדואר ב דימונה, מרחבים 1210/8