רשות הדואר בני ברק שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות רשות הדואר ב בני ברק

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק, בן גוריון 11, מגדלי ויטה
פתוח

סניף רשות הדואר ב בני ברק, בן גוריון 11, מגדלי ויטה

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק, רח הרב קוק 1, פינת רבי עקיבא
סגור

סניף רשות הדואר ב בני ברק, רח הרב קוק 1, פינת רבי עקיבא

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק, החלוצים 1
סגור

סניף רשות הדואר ב בני ברק, החלוצים 1

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק, הרצל 31
סגור

סניף רשות הדואר ב בני ברק, הרצל 31

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק, דמשק אליעז 10
סגור

סניף רשות הדואר ב בני ברק, דמשק אליעז 10

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק, חזון איש 49
סגור

סניף רשות הדואר ב בני ברק, חזון איש 49

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק, בארי 8
סגור

סניף רשות הדואר ב בני ברק, בארי 8

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק, כהנמן 103, יבואני רכב
סגור

סניף רשות הדואר ב בני ברק, כהנמן 103, יבואני רכב

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק, רבי עקיבא 75
פתוח

סניף רשות הדואר ב בני ברק, רבי עקיבא 75

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק, יצחק מאיר 2
סגור

סניף רשות הדואר ב בני ברק, יצחק מאיר 2

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק, אבוחצירא 9, שכ\' פרדס כץ
פתוח

סניף רשות הדואר ב בני ברק, אבוחצירא 9, שכ\' פרדס כץ

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק, בר אילן 24, שכון ה\'
סגור

סניף רשות הדואר ב בני ברק, בר אילן 24, שכון ה\'