רשות הדואר ביתר עילית שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות רשות הדואר ב ביתר עילית

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר ביתר עילית, ביתר עילית
סגור

סניף רשות הדואר ב ביתר עילית, ביתר עילית

רשות הדואר שעות פתיחה, רשות הדואר ביתר עילית, החוזה מלובלין 2, גבעה B
פתוח

סניף רשות הדואר ב ביתר עילית, החוזה מלובלין 2, גבעה B